- NAPRAWY BIEŻĄCE - wszystkie typy

- REMONTY SILNIKÓW, SKRZYŃ BIEGÓW - naprawa skrzyń
  automatycznych

- NAPRAWY UKŁADÓW WYDECHOWYCH, INSTALACJI
  ELEKTRYCZNYCH, ROZRUSZNIKÓW, ALTERNATORÓW

Krzysztof Czeppek
504-374-884
Toruń, ul. Mazowiecka 72/86